Publicaties In de Pers

PERSBERICHT
Wageningen, 8 februari 2018

Aziatische duizendknopen zijn invasieve uitheemse plantensoorten die zeer moeilijk te bestrijden zijn. Ze rukken steeds verder op in onder meer natuurterreinen, bermen, tuinen, plantsoenen en tussen verhardingen waar ze onder andere de oorspronkelijke vegetatie verdringen. Daarnaast zorgen ze voor economische schade doordat bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en taluds wordt verminderd, het maaibeheer dient te worden aangepast en de enorm groeikrachtige wortelstokken verhardingen, funderingen en rioleringen kunnen beschadigen.

Lees meer...

www.stad-en-groen.nl, 4 - 2017

Vakblad natuur bos landschap | januari 2017

Stad-en-groen.nl | 2017

PERSBERICHT
Wageningen, 28 november 2017

Stichting Probos heeft de praktijkgids ‘Bestellen van bosplantsoen. Handvaten voor de praktijk’ geactualiseerd. De gids bevat achtergrondinformatie over goed plantmateriaal en biedt praktische handreikingen over het bestellen en controleren van plantmateriaal. De oorspronkelijke praktijkgids uit 2015 was snel uitverkocht. Begin 2018 wordt de nieuwe Green Deal “Geschikt plantmateriaal voor een klimaatbestendig bos, natuur en landschap” gelanceerd. Dit moment is aangegrepen om de praktijkgids te actualiseren en te herdrukken. Probos en de leden van de Green Deal willen hiermee terreinbeheerders, adviesbureaus en groenaannemers praktische informatie bieden bij het toepassen van verantwoord plantmateriaal in bos, natuur, landschap en openbaar groen.

Lees meer...

Houtwereld | 29 september 2017

PERSBERICHT
Wageningen, 14 september 2017

Welk hout gebruikt Nederland in welke hoeveelheid om energie te produceren? Waar komt dit hout vandaan? En hoe zit het met de bij- en meestook in energiecentrales? Dat zijn de vragen die Stichting Probos in samenwerking met Studio Lakmoes beantwoord in drie infographics die vanaf vandaag vrij te gebruiken zijn.

Lees meer...

RTV Oost | 6 maart 2017

radio Oost | 6 maart 2017

RTV Oost | 3 maart 2017

Vakblad natuur bos landschap | februrai 2017

Bomen planten om een veehouderij klimaatneutraal te krijgen. Dat is de inzet van melkveehouder Henk Hoefnagel uit Beneden-Leeuwen. Hij begint deze zaterdag met de aanleg van vijf hectare bos.

Omroep Gelderland | 4 Februari 2017, 19:00

Ons bereikte het bericht dat op 2 februari 2017 dhr. H.A. van der Meiden is overleden.

Herman van der Meiden was oprichter en jarenlang directeur van de Stichting Industrie Hout (SIH), later Stichting Bos en Hout (SBH). In die functie heeft hij zich met volle overtuiging ingezet voor de belangen van de houtverwerkende industrie in Nederland en voor het belang van bos in Nederland voor de houtproductie. Met zijn inzet heeft Herman van der Meiden er voor gezorgd dat er aandacht kwam voor het bos en bosbeheer en voor houtproductie als een belangrijke functie van het bos. Dat ook gekoppeld aan andere functies zoals recreatie en natuurbehoud. Dit leidde tot het Meer Jarenplan Bosbouw (MJB) waarin voor het eerst een zorgvuldig afgestemd bosbeleid in Nederland is vastgelegd. Multifunctionaliteit van bos en bosbeheer stond hierin centraal en Nederland heeft daarbij een voortrekkersrol ingevuld. Herman van der Meiden heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd en vooral ook de economische aspecten van bosbeheer en bosbedrijf onder de aandacht gehouden.

Als Probos, de opvolger van SBH, verliezen wij een gerespecteerd en waardevol belangenbehartiger voor het bos en bosbeheer in Nederland.

Jos Jansen, directeur Probos a.i.

Tags

Deze week start veehouder Henk Hoefnagel de aanplant van 5 ha bos. Hij versnippert straks het hout met drie doelen: strooisel voor een comfortabele koeienstal, een betere bodem en een klimaatneutraal bedrijf. De eerste bomen gaan 4 februari de grond in.

Persbericht, 31 januari 2017

Project
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem

De Toekomstboom 2016, de prijs voor beste studentenscriptie binnen het vakgebied bosecologie en bosbeheer, is voor 2016 toegekend aan Ellen Desie voor haar MSc thesis gemaakt aan de Universiteit Leuven. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurrius.

De Toekomstboom wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De uitgeschreven prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Nederlandse Koninklijke Bosbouwvereniging, de Stichting Probos en BOS+.

label