waterberging

Pilot aanplant houtige biomassa in retentiebekken (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Groene en blauwe diensten verweven (Rapporten > Rapporten: 2017)
Biomassateelt in combinatie met wateropgaven (Rapporten > Rapporten: 2016)
Hakhout op omgekeerde rabatten (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Projecten > Het bosbedrijf)
Symposium Bos en water (Verslagen)