Praktijkboeken

Boek

Bij het beheer van bossen is vakkennis onontbeerlijk. Ingrepen van een bosbeheerder kunnen decennia lang doorwerken in het bos. Vakkennis vormt daarom één van de pijlers van duurzaam bosbeheer.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Martijn Boosten, Michaël Cassaert, Johnny Cornelis, Etiënne Thomassen & Martin Winnock

Prijs

€ 40,00

Bestel nu
Boek

Vanaf de Late Middeleeuwen, maar mogelijk ook al eerder, werden beplantingen van bomen en struiken gebruikt bij de verdediging van gebieden, steden en vestingen.

Lees meer...

Auteur(s)

Martijn Boosten, Patrick Jansen, Ido Borkent

Prijs

€ 24,95

Bestel nu
Boek

Tweehonderd jaar geleden bestond Nederland voor een schamele drie procent uit bos. Sinds die tijd hebben onze voorouders om allerlei redenen veel nieuw bos aangeplant.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Martijn Boosten, Annemiek Winterink, Mark van Benthem

Prijs

€ 24,95

Bestel nu
Boek

Al enkele decennia staat biodiversiteit wereldwijd in de belangstelling. Dit komt voort uit het besef dat onder invloed van menselijk handelen veel soorten planten en dieren met uitsterven worden bedreigd of reeds zijn uitgestorven. Biodiversiteit betekent letterlijk de variatie aan levensvormen. In dit boek wordt het opgevat als de soortenrijkdom.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen en Mark van Benthem

Prijs

€ 24,95

Bestel bij de uitgever
Boek

Veel mensen trekken er wandelend of fietsend op uit om te genieten van het Nederlandse landschap. Dit landschap is het resultaat van menselijk handelen.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen en Mark van Benthem

Prijs

€ 15,00

Bestel nu
Boek

Door toenemende exploitatiekosten en het verdwijnen van afzetmarkten voor het hout is de aandacht voor de hakhoutcultuur sinds het einde van de 19e eeuw sterk afgenomen.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen en Leen Kuiper

Prijs

uitverkocht

downloaden

Met de aanleg van geïntegreerd of multifunctioneel bos is in Nederland al her en der ervaring opgedaan.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen en Leen Kuiper (Probos), Martijn van Wijk en Henk Blitterswijk (Alterra), Michiel Houtzagers en Simon Klingen (Klingen Bomen)

Prijs

€ 7,50

bestel nu

Praktijkgidsen

Boek

Voor de opwekking van hernieuwbare energie is steeds meer biomassa nodig. Op termijn neemt ook voor de productie van hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën de vraag naar biomassa toe.

Lees meer...

Auteur(s)

Martijn Boosten, Marijne Beenhakker, Jasper Hugtenburg en Jaap van den Briel

Prijs

€ 7,50

Bestel nu
Boek

Een gezonde financieringsbasis voor landgoederen en buitenplaatsen is altijd een belangrijk aandachtspunt geweest voor eigenaren. De aandacht voor de economie van landgoederen en buitenplaatsen is de afgelopen vijf jaar echter sterk toegenomen.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Jaap van den Birel en Joyce Penninkhof

Prijs

€ 7,50

Bestel nu
Boek

Bos- en groenbeheerders hebben een uitzonderlijk vak. Ze moeten bij de aanleg van een beplanting namelijk tientallen jaren vooruit kijken om zich een beeld te kunnen vormen van het resultaat van hun werk.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen en Martijn Boosten

Prijs

€ 7,50

bestel nu
Boek

Nearly all forests in Europe are the outcome of the work of many generations, each of which has left its traces which can still be found in the forest today.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Casper de Groot en Martijn Boosten

Prijs

€ 7,50

Bestel nu
Boek

Quasiment toutes les régions boisées d'Europe sont le fruit du travail des générations qui se sont succédées. Chaque génération a laissé son empreinte et celle-ci est encore visible de nos jours.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Casper de Groot en Martijn Boosten

Prijs

Alleen te downlaoden

downloaden
Boek

In alle bos- en natuurterreinen zijn prachtige cultuurhistorische relicten te vinden die het behouden waard zijn.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Mark van Benthem en Martijn Boosten

Prijs

€ 7,50 (nog enkele exemplaren beschikbaar)

Lees meer
Boek

Fast alle Wälder in Europa sind das Werk vieler Generationen, die allesamt ihre Spuren hinterlassen haben. Beispiele hierfür sind Grenzwälle, keltische Felder, Grabhügel, Sägegruben, Rodungen für Weideland oder Niederwaldbestände.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Mark van Benthem, Casper de Groot en Martijn Boosten

Prijs

€ 7,50

Bestel nu
Boek

In veel Nederlandse bossen, heideterreinen en stuifzanden liggen restanten van eeuwenoude aarden wallen die werden gebruikt om wild en vee te keren, grenzen te markeren, stuifzanden te beteugelen, overstromingen te voorkomen, vijanden te weren en ga zo maar door.

Lees meer...

Auteur(s)

Martijn Boosten, Patrick Jansen, Mark van Benthem en Bert Maes

Prijs

€ 7,50

Bestel nu
Boek

Wereldwijd zijn door menselijk handelen planten- en diersoorten geïntroduceerd in gebieden waar deze oorspronkelijk niet voorkomen.

Lees meer...

Auteur(s)

Casper de Groot, Jan Oldenburger en Patrick Jansen

Prijs

Uitverkocht

downloaden

Publieksboeken

Boek

In het noorden van Limburg, nabij Plasmolen in de gemeente Mook en Middelaar, ligt het landschap Sint-Jansberg. De bijzondere charme van dit natuurgebied komt voort uit zijn reliëf, de prachtige hellingbossen, de sprengen en vijvers en de fraaie overgangen naar landbouw en moerras.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen, Joyce Penninkhof en Paul Klinkenberg

Prijs

€ 9,95

Bestel nu
Boek

In het oosten van provincie Gelderland, in de gemeente Montferland, ligt het Bergerbos. De geschiedenis van dit natuurgebied is al sinds de middeleeuwen nauw verbonden geweest met de heren van den Bergh, die het majestueuze Huis Bergh bewoonden.

Lees meer...

Auteur(s)

Casper de Groot

Prijs

€ 9,95

Bestel nu
Boek

In het zuiden van het Nationale Park de Hoge Veluwe ligt de Kemperberg. Deze zeventiendeeeuwse agrarische enclave groeide geleidelijk uit tot een prachtig landgoed, dat tegenwoordig deel uit maakt van het grootste actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland.

Lees meer...

Auteur(s)

Martijn Boosten en Casper de Groot

Prijs

€ 9,95

Bestel nu
Boek

De landgoederen in het Renkums beekdal hebben een bijzonder rijke historie. Van heide tot lusthof; Landgoederen in het Renkums beekdal neemt de lezer mee op een fictieve wandeling over de landgoederen Oranje Nassau's Oord, De Keijenbeg en Oostereng.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen

Prijs

Uitverkocht

Boek

In het zuidoosten van de provincie Gelderland in het Rijk van Nijmegen ligt het dorp Groesbeek. De geschiedenis van Groesbeek en haar inwoners is altijd verbonden geweest met het bos dat zich vroeger uitstrekte van Nijmegen tot Xanten en Goch.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen en Martijn Boosten

Prijs

€ 9,95

Bestel nu
Boek

The Netherlands is internationally known for its tulips, wind mills, wooden shoes and dikes, but certainly not for its forests and nature areas. However, the Dutch forests and nature areas have some very special features that might be of interest to you.

Lees meer...

Auteur(s)

Patrick Jansen

Prijs

€ 3,00

bestel nu
Boek

Het Nederlandse bos bevindt zich in een belangrijk stadium van zijn ontwikkeling. Het verandert geleidelijk aan in de richting van een gevarieerde en multifunctionele groene gebruiksruimte.

Lees meer...

Auteur(s)

Leen Kuiper, Jaap Paasman en Gebca Velema

Prijs

uitverkocht

Boek

Waar we ook om ons heen kijken, overal in onze leefomgeving vinden we hout. In en rond het huis, op kantoor, in de bouw. Vaak zichtbaar zoals in deuren en ramen, (parket)vloeren, meubels, schuttingen, en dergelijke.

Lees meer...

Auteur(s)

Leen Kuiper en Rino Jans

Prijs

€ 5,00

bestel nu
Boek

Het bewaren van historische gegevens is van groot belang voor de toekomst. Dat geldt zeker voor het beheer van bos en natuur.

Lees meer...

Auteur(s)

Projectgroep 'Bos van Toen'

Prijs

€ 5,00

Bestel nu

Overige

J. A. Parrotta & R. L. Trosper (Eds.).

Exploring a topic of vital and ongoing importance, Traditional Forest Knowledge examines the history, current status and trends in the development and application of traditional forest knowledge by local and indigenous communities worldwide.

Lees meer...

Auteur(s)

J. A. Parrotta & R. L. Trosper (Eds.).

Prijs

meer info: www.springer.com

bestel nu

Despite recent criticisms, there is little doubt in the scientific and industrial community that biomass will play an important role in the transition towards a sustainable economy.

Lees meer...

Auteur(s)

Mark Vonk (ed.)

Prijs

uitverkocht

downloaden
Boek

Deze brochure is onderdeel van het project "Dik hout: van knelpunt naar kans". Dit project is uitgevoerd door Stichting Probos, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees meer...

Auteur(s)

Probos

Prijs

uitverkocht

downloaden

There is little doubt in the scientific and industrial community that biomass will play an important role in the transition towards a sustainable economy.

Lees meer...

Auteur(s)

Leen Kuiper (ed.)

Prijs

uitverkocht

downloaden

Probos heeft in opdracht van het Centrum voor Biomassa Innovatie (CBI) een boek geschreven over zes jaar onderzoek naar energieteelt.

Lees meer...

Auteur(s)

Leen Kuiper

Prijs

uitverkocht

downloaden

Het bos- en houtbedrijfsleven, verenigd in het Platform Hout Nederland (PHN), heeft samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een visie ontwikkeld op de houtproductie en de houtoogst in het Nederlandse bos.

Lees meer...

Auteur(s)

Nico Leek

Prijs

uitverkocht

downloaden
label