RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. F.J. Somsen
(voorzitter)
Oud directeur landelijk vastgoed A.S.R.
Mevr. I.G.C. Faber Faber Halbertsma Groep
CEO
Dhr. G.J.P. Jansen Oud directeur Bosschap
Nu o.a. actief als bestuurder Waterschap
Dhr. J.H. Kuper Oud opperhoutvester Kroondomein Het Loo
Dhr. A.J.H. Willems Kroondomein Het Loo
Opperhoutvester

RAAD VAN ADVIES

Dhr. H. Hekhuis Staatsbosbeheer
Afdelingshoofd beheer & productie
Dhr. H. Hillebrand Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Directeur STIRR
Dhr. B. Huisman Unie van Bosgroepen
Directeur
Mevr. A. Voss

Houtwetenschapper; expert biomassa en energie transitie