RAAD VAN TOEZICHT

Dhr. Ing. F.J. Somsen
(voorzitter)
Oud directeur landelijk vastgoed A.S.R.
Mevr. I.G.C. Faber Faber Halbertsma Groep
CEO
Dhr. Ir. G.J.P. Jansen Directeur Unie van Bosgroepen (a.i.), bestuurder Waterschap en voormalig directeur Bosschap
Dhr. Ir. A.J.H. Willems Kroondomein Het Loo
Opperhoutvester

RAAD VAN ADVIES

Dhr. Ir. H.J. Hekhuis Staatsbosbeheer
Afdelingshoofd beheer & productie
Dhr. Drs. B.G.M. Huisman Stichting Flevolandschap
Directeur
Dhr. Drs. R.W. Krol SpaarSaam Adviesbureau
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Dhr. Ir. M. van Leeuwen NIBE BV
Algemeen directeur
Mevr. Dr. A. Voss Houtwetenschapper; expert biomassa en energie transitie
label