CO2 vastlegging

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: handvatten voor beheerders (Publicaties > Artikelen)
Uitbreiding CO2-rekentool Rijkswaterstaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Stand van zaken bos in Gelderland (Projecten > Gegevensvoorziening)
Ondersteuning provinciale BBN-plannen (Projecten > Bosuitbreiding)
Teller Bosklimaatfonds bij sluiting op ruim 2.600 hectare nieuw bos (Publicaties > In de Pers)
Klimaatslim beheer van Rijkswaterstaat beplantingen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Landschappelijke inpassing bosaanleg (Projecten > Bosuitbreiding)
Klimaatslim Landschapsbeheer in Gelderland (Projecten > Bosuitbreiding)
Klimaatslim landschapsbeheer Noord-Brabant en Limburg (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Ruimte voor bomen-, bos-, nattur- en houtprojecten Klimaatakkoord (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Klimaatslim landschapsbeheer Overijssel (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Gereedschapskist klimaatslim bosbeheer (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Gecoördineerd en klimaatslim landschapsonderhoud (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
Klimaatproject revitalisering laagproductief bos (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Bos en klimaat (Publicaties > Artikelen)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Optimalisatie van CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen (Rapporten > Rapporten: 2018)
How sustainable are Europe’s tropical timber imports? (Rapporten > Rapporten: 2018)
Les importations de bois tropicaux en Europe: À quel point sont-elles durables? (Rapporten > Rapporten: 2018)
Ontwikkelen CO2-rekentool beplantingen Rijkswaterstaat (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Optimalisatie CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Gereedschapskist Klimaat Slim Bosbeheer - fase 1 (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Uitwerking Actie Plan Bos en Hout (ABH) (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Actieplan Bos en Hout (Publicaties > Artikelen)
Boer plant bos (Publicaties > In de Pers)
Bomen planten voor bodem, koeien en klimaat (Publicaties > In de Pers)
Bomen bij boeren wordt populair (Publicaties > In de Pers)
Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien (Publicaties > In de Pers)
Klimaatneutraal melkveebedrijf door inzet houtsnippers (Publicaties > In de Pers)
Houtsnippers voor eigen stal (Publicaties > In de Pers)
Melkveehouder plant eigen productiebos (Publicaties > In de Pers)
Klimaatproblematiek brengt aandacht voor Nederlands bos en hout terug (Bosberichten > Bosberichten: 2016)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Angst voor aantasting landschap door nieuwe bossen (Publicaties > In de Pers)
Holland houtland misstaat niet (Publicaties > In de Pers)
Actieplan bos en hout (Publicaties > In de Pers)
Plan bos- en houtsector levert bijdrage aan klimaatdoelen (Projecten > Bosuitbreiding)
Zesde Nederlandse Bosinventarisatie: methoden en basisresultaten (Rapporten > Rapporten: 2014)
Database Nederlandse Bosinventarisatie 2006 2012 (Publicaties > Overige)
Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (Projecten > Gegevensvoorziening)
Boscertificatensysteem (bosaanleg, Groenfonds) (Projecten > Bosuitbreiding)
Symposium 'Bos en Kyoto' (KNBV) (Verslagen)
Symposium Bos en Energie (Publicaties > Artikelen)
Symposium Bos en Energie (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
CO2? De boom in? (Bosberichten > Bosberichten: 2000)
De groene route van Kyoto naar Buenos Aires; De rol van bos en houtproducten bij het broeikaseffect (Bosberichten > Bosberichten: 1998)