CO2 vastlegging

Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos (Rapporten > Rapporten: 2022)
Limburgse aanpak bossen; zoeklocaties meer bos (Projecten > Bosuitbreiding)
Kerncijfers houtproductie en verbruik in Nederland 2020 (Bosberichten > Bosberichten: 2022)
Opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit en duurzame CO2-vastlegging in houtproducten (Bosberichten > Bosberichten: 2022)
Koolstofcredits voor Agroforestry (Projecten > Bosuitbreiding)
Databases 6de en 7de Nederlandse Bosinventarisaties (Publicaties > Overige)
Werkschuurbijeenkomst opsnoeien voor hoogwaardige houtkwaliteit (Verslagen)
Het dakbos van MSQ Groep BV (Rapporten > Rapporten: 2021)
SURINAME CLIMATE SMART FORESTRY Program (CSF-P) (Projecten > Duurzame ketens)
Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer (Rapporten > Rapporten: 2022)
Bomen op het melkveebedrijf: voor koeien, bodem en klimaat (Publicaties > Overige)
Demo en workshops 'Bomen op het melkveebedrijf' (Verslagen)
Hout is dubbelcirculair (Publicaties > In de Pers)
Aantrekkelijke nieuwe boslandschappen op maat (Projecten > Bosuitbreiding)
Uitwerking Friese bomen- en bossenstrategie (Projecten > Bosuitbreiding)
Kansen voor spontane bosontwikkeling (Bosberichten > Bosberichten: 2021)
Europe’s sourcing of verified tropical timber and its impact on forests: What Next? (Rapporten > Rapporten: 2021)
Verkenning aanvraag koolstofcertificaten agroforestry Brabant (Projecten > Bosuitbreiding)
Verkenning ecosysteemdiensten bomen langs het hoofdwegennet (Projecten > Bosuitbreiding)
Paulowniateelt in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Factsheets boomsoorten klimaatslim bosbeheer (Rapporten > Rapporten: 2021)
Boomsoorten voor klimaatslimme bossen (Publicaties > Artikelen)
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Klimaatslim beheer van bestaande bossen (Rapporten > Rapporten: 2021)
Methode voor vaststelling van emissiereductie CO2-eq. Projecttype: Aanleg van nieuw bos en aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband (Rapporten > Rapporten: 2021)
Verkenning mogelijkheden Paulowniateelt in Nederland (Projecten > Bosuitbreiding)
Boscompensatie en bosuitbreiding registreren (Publicaties > In de Pers)
ZLTO: meer bomen op percelen? Dan ook een goede beloning (Publicaties > In de Pers)
Thémis to increase European sustainable procurement transparency (Publicaties > In de Pers)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Rapporten > Rapporten: 2021)
Online bomen over meer bos (Bosberichten > Bosberichten: 2021)
Bosstrategie barst van ambitie, maar ontbeert geld (Publicaties > In de Pers)
Kostenindicatie aanleg van nieuwe bossen (Publicaties > Artikelen)
Ja, bomen kappen is soms beter voor het bos, zeggen wetenschappers (Publicaties > In de Pers)
Thémis tool tracks European sustainable timber procurement (Publicaties > In de Pers)
Afwegingskader en kansenkaart nieuw bos in Flevoland (Projecten > Bosuitbreiding)
Waar komen al die bomen? (Publicaties > In de Pers)
Bosuitbreiding in Nederland vereist veel grotere inzet overheden (Publicaties > In de Pers)
Symposium Bosuitbreiding in Nederland (Verslagen)
Twee jaar ervaring met Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer in Nederland (Rapporten > Rapporten: 2020)
Developing a sustainable timber purchasing policy and accompanying data gathering portal (Projecten > Duurzame ketens)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Bosberichten > Bosberichten: 2020)
Plant meer bomen in de landbouw (Publicaties > Artikelen)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Publicaties > Artikelen)
Factsheets Kostenindicatie aanleg nieuw bos en landschapselementen (Rapporten > Rapporten: 2020)
Report: Understanding sustainable secondary tropical wood products through data (Rapporten > Rapporten: 2020)
Innovatieve inrichting en bosbeheer in de belemmerde strook van een hoogspanningstracé (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Klimaatslim bos: uitdagingen en kansen in het beheer (Publicaties > Artikelen)
Meer hoogwaardig gebruik van Nederlands hout (Rapporten > Rapporten: 2020)
Voorstudie gewascode agroforestry - Advies voor erkenning en duidelijke regelgeving (Rapporten > Rapporten: 2020)
Meer bos en bomen in Groningen voor klimaat, natuur en mensen. Kansen, (maatschappelijke) baten en kosten van het provinciaal Programma Bos en Hout (Rapporten > Rapporten: 2020)