Publicaties Artikelen

Patrick Jansen en Leen Kuiper
Vakblad Natuurbeheer, nr.4 2000

Patrick Jansen en Leen Kuiper
Vakblad Natuurbeheer, nr.7 2001

Patrick Jansen
ProSilva, oktober 2000

Patrick Jansen en Leen Kuiper
Nederlands Bosbouw Tijdschrift, 1999