Veel bosbeheerders zijn zich bewust van het belang van cultuurhistorie, maar velen hebben dit nog niet omgezet in concrete maatregelen. Dit heeft enerzijds te maken met kennisgebrek, hetgeen niet verwonderlijk is bij zo'n 'jonge' bosfunctie, maar zeker ook het gebrek aan inspirerende voorbeelden.

Probos heeft daarom besloten om, verspreid over Nederland, enkele voorbeeldprojecten op te starten. Deze voorbeeldprojecten zijn vooral bedoeld om bosbeheerders praktische voorbeelden te kunnen laten zien op het gebied van cultuurhistorisch beheer. De voorbeeldprojecten bestaan uit drie onderdelene, namelijk een uitgebreide gebiedsinventarisatie, het 'opknappen' van enkele aansprekende historische elementen en het communiceren van de resultaten naar omwonenden, bestuurders en bos- en natuurbeheerders. Dit voorbeeldproject bestaat uit de landgoederen Oranje Nassau's Oord (ONO), Keyenberg, Quadenoord en Oostereng in het Renkums beekdal tussen Renkum en Wageningen. In dit project worden bijvoorbeeld de oude inrijposten en ijskelder van ONO opgeknapt en verder een oude boswal, vijvers, een gedichtsteen en bruggehoofden.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Provincie Gelderland, gemeente Wageningen, gemeente Renkum, Prins Bernhard Cultuurfonds, A.C. van Deventer, Waterschap Vallei & Eem, landgoed Oranja Nassau's Oord, Rotaryclub Oosterbeek-Kabeljauw
periode van uitvoering: 2010 - 2011

Resultaten

verslagen:
in de pers:

Tags

label