Publicaties Bosberichten: 2003

Een handel in illegaal hout is wereldwijd een miljarden business. Hoewel harde statistieken ontbreken, worden er nationaal en internationaal acties ingezet om illegale houtkap en de daaraan gerelateerde handel van illegaal hout te bestrijden.

Veel houthandelaren en houtverwerkers verdienen hun boterham met de populier. Het is een zeer snelle groeier, maar dat productie-image speelt de boom nu parten sinds de aandacht voor houproductie is gedaald ten gunste van de natuur. Daarom is het goed om te weten dat de populier ook op het gebied van lanschap, natuur en milieu veel te bieden heeft.

Al vele jaren gaat het niet goed met de rondhoutverwerkende industrie in Nederland. Maar opvallend uit de reacties van dit jaar op de BIS-enquête is de teneergeslagen houding van veel verwerkers. De toekomst lijkt voor hen dan ook weinig hoop te bieden. In dit Bos en Hout Bericht de achtergronden en de feiten.

Het jaar 2001 was een dieptepunt voor bosaanleg door particulieren. Gelukkig gaat het nu weer beter. Het aantal aanvragen is sterk gestegen en er is grote interesse voor de voorlichtingsacties op dit gebied. De financiële vergoedingen voor bosaanleg zijn momentel erg gunstig. Maar er zijn nog enkele knelpunten.