Rijkswaterstaat beheert circa 5000 hectare bomenrijen en bosvakken. Rijkswaterstaat wil inzichtelijk maken welke bijdrage deze beplantingen leveren aan de klimaatdoelen. Daarvoor is inzicht nodig in de CO2-vastlegging van de beplantingen en de weerbaarheid van deze beplantingen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wil Rijkswaterstaat bepalen hoe met klimaatslim beheer de CO2-vastlegging en klimaatrobuustheid (weerbaarheid) van de beplantingen kan worden vergroot.

Probos voert in samenwerking met Borgman Beheer Advies in Midden Nederland een veldinventarisatie uit om de klimaatprestatie van Rijkswaterstaat-beplantingen te beoordelen. Op basis van deze inventarisatie wordt een advies geformuleerd voor klimaatslim beheer van de beplantingen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten & Sander Teeuwen i.s.m. Borgman Beheer Advies
opdrachtgever(s): Rijkswaterstaat
periode van uitvoering: 2019

Tags

label