Staatsbosbeheer staat de komende jaren voor de opgave om honderden hectares door essentaksterfte aangetaste bossen gezond te maken. Hierbij zal het aangetaste bos worden verjongd met andere boomsoorten. In opdracht van Staatsbosbeheer en Greenchoice onderzoeken Probos en Face the Future welke ingrepen kunnen worden genomen om de CO2-vastlegging in door essentaksterfte aangetaste bossen te optimaliseren en welke investeringen dit vergt.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten en Jasprina Kremers (Stichting Probos) & Kars Riemer en Martijn Snoep (Face the Future)
opdrachtgever(s): Staatsbosbeheer & Greenchoice
periode van uitvoering: 2017

Resultaten

rapport:

Tags

label