In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd.

In het Sprengenbos ligt ten noorden van de Bijsterbosweg een wal waarvan de oorsprong en vroegere functie onduidelijk is. Beide elementen liggen in de bossen van de gemeente Epe. De gemeente wil deze elementen behouden en waar nodig herstellen en beleefbaar maken. Hiervoor is echter nadere informatie nodig over de oorsprong en vroegere functie van deze elementen. Probos heeft in opdracht van de gemeente Epe een korte studie uitgevoerd naar de historie van deze elementen.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Gemeente Epe
periode van uitvoering: 2010

Resultaten

rapporten:

Tags

label