Probos heeft in 2005 een boek gepubliceerd over cultuurhistorie in het bosbeheer en besteedt sinds die tijd veel tijd aan dit onderwerp. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer organiseren regelmatig gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten voor haar beheerders. Dit jaar stond recreatie en cultuurhistorie centraal. Probos is gevraagd om het onderdeel cultuurhistorie voor haar rekening te nemen in vier regionale bijeenkomsten.

Tags

label