De Nederlandse verdedigingslinies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie en de Stelling van Amsterdam, staan volop in de belangstelling. Er vinden diverse projecten plaats om deze linies en de vestingwerken binnen deze linies enerzijds beter beleefbaar en bereikbaar te maken en anderszijds om delen van deze linies een nieuwe functie te geven.

Veel van deze linies liggen als een groen lint door het landschap en zijn al decennia (en soms al eeuwen) lang begroeid met bomen, stuiken en andere planten. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan de beplantingen van de verschillende verdedigingslinies en vestingwerken in Nederland. Zo heeft Stichting Probos onderzoek uitgevoerd naar de historische beplanting van de Grebbelinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en heeft Landschapsbeheer Noord-Holland onderzoek gedaan naar de historische beplanting van de Stelling van Amsterdam.

Uit al deze onderzoeken blijkt dat er in archieven veel informatie beschikbaar is over de historische beplanting op de verschillende linies en vestingwerken, maar dat deze informatie zeer versnipperd is. De informatie over de historische beplantingen op de verschillende linies is daardoor weinig toegankelijk voor beheerders en andere mensen die betrokken zijn bij of interesse hebben voor (het beheer van) de beplantingen op de verschillende linies. De rapporten die zijn verschenen naar aanleiding van de hierboven genoemde studies hebben de situatie omtrent de toegankelijkheid van de beschikbare kennis wel verbeterd, maar toch voelen veel partijen de behoefte om deze periode van kennisontwikkeling af te sluiten met een boek over de beplantingen op de verschillende linies, waarin alle kennis wordt gebundeld. In een dergelijk boek moet uiteraard niet alleen aandacht worden besteed aan de historie van de beplanting, maar ook aan de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarde van de beplanting. Daarnaast is er behoefte aan voorbeelden van mogelijke beheerstrategieƫn. Niet zozeer om te laten zien hoe het moet, maar om te laten zien hoe het kan, om te inspireren. Dit project richt zich op de productie van een boek over (inrichting en beheer van) de beplantingen op linies en forten.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Projectbureau NHW
periode van uitvoering: 2011 - 2012

Resultaten

boek:
verslag:
in de pers:

Tags

label