Nagenoeg alle Europese bossen zijn beïnvloed door vele generaties mensen. Iedere generatie heeft daarbij zijn sporen nagelaten , die tot op de dag van vandaag in het bos is terug zijn te zien in o.a. grens- en wildwallen, rabatten, celtic fields, grafheuvels, leem-, grind- en ijzerkuilen, lanen en bomenrijen, hakhout, doelen- en grensbomen, historische wegen en paden, historische gebouwen en bouwsels enz.

Een gebrek aan kennis vormt een serieuze bedreiging voor het behoud van historische, culturele en spirituele elementen en structuren. Op veel plaatsen worden daardoor, vaak onbewust, waardevolle historische elementen beschadigd bijvoorbeeld door bosbouwwerkzaamheden en recreatieve activiteiten.

Sinds 2003 heeft Probos op diverse manieren aandacht gevraagd voor cultuurhistorie in het bosbeheer. Zo is in 2005 het boek ‘Historische boselementen’ gepubliceerd, zijn er diverse lezingen en symposia georganiseerd en zijn er voorbeeldprojecten gestart in het Ketelwald bij Groesbeek, het Renkums beekdal en de havezate Oldengaerde en het Ooster- en Westerzand nabij Dwingeloo. In 2011 is daarnaast in de nieuwe praktijkreeks van Probos een boek over boswallen verschenen. Deze inspanningen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het vergroten van de aandacht voor cultuurhistorie in het bosbeheer en veel bosbeheerders zijn dan ook enthousiast over dit onderwerp. Binnen dit project zal als volgende stap een inventarisatiegids in eerder genoemde praktijkgids worden uitgebracht. Deze gids zal dienen als praktische handleiding voor beheerders voor het opzetten en uitvoeren van een cultuurhistorische inventarisatie en het doen van aanvullend onderzoek naar de aanwezige elementen. De Nederlandse versie zal worden vertaald in het Frans, Duits en Engels en gedeeltelijk worden aangepast met voorbeelden uit Franstalige, Duitstalige en Engelstalige landen.

Informatie

uitvoerder(s): Mark van Benthem, Martijn Boosten, Patrick Jansen en Casper de Groot
opdrachtgever(s): PEFC Collaboration Fund en Provincie Gelderland
periode van uitvoering: 2011 - 2012

Resultaten

artikelen:
in de pers:

Tags

label