Het Eperholt en het Sprengenbos bij Epe zijn relatief jonge heideontginningsbossen, hoofdzakelijk aangelegd aan het begin van de twintigste eeuw. De bossen bevatten diverse waardevolle relicten die kenmerkend zijn voor deze ontginningsgeschiedenis.

Vaak gaat bij cultuurhistorie in bossen de aandacht uit naar oude bossen (ouder dan 150-200 jaar) met eeuwenoude relicten. Het bosbedrijf van de gemeente Epe, beheerder van het Eperholt en het Sprengenbos, vindt het echter ook belangrijk om de cultuurhistorie van de relatief jonge bossen die zij beheert te tonen. Het bosbedrijf wil daarmee onder meer aandacht vragen voor de noeste arbeid die hier is verricht bij de aanleg van het bos waarvan nu jaarlijks vele duizenden mensen genieten. De gemeente wil daarom een aantal elementen die samenhangen met de ontginningsgeschiedenis herstellen en beleefbaar maken. Het gaat om: een aarden wal in het Sprengenbos, een kielspit aan de Kamperweg en berkensingels en bezandingsgreppels in het Eperholt.

Er is in Nederland nog maar weinig praktijkervaring met het herstel en beleefbaar maken van cultuurhistorische elementen in bossen en zeker in jonge heide-ontginningen. Methoden zullen daarom deels in de praktijk moeten worden uitgevonden en getest. Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig om de oorspronkelijke vorm en afmetingen van relatief onbekende elementen als kielspitten in kaart te brengen.
Probos verzorgt de voorbereiding en begeleiding van de herstelwerkzaamheden en het onderzoek. Daarnaast verzamelt Probos de waardevolle praktijkkennis die hierbij wordt opgedaan, zodat zij beschikbaar komt voor toekomstige projecten.

Informatie

uitvoerder(s): Martijn Boosten
opdrachtgever(s): Gemeente Epe
periode van uitvoering: 2010-2012

Resultaten

artikel:
in de pers:
projecten:

Tags

label