In 2012 hebben LTO Nederland, Raad voor Plantenrassen (RvP), Bosschap, Naktuinbouw, Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) en Handelsgroep Boom- en Heesterzaden (BoHeZa) een Green deal afgesloten onder de naam ‘Weet Welk Plantmateriaal Je (Ver)koopt!’. Het doel van de Green Deal is dat alle partijen die betrokken zijn bij de keten van plantmateriaal van bos- en haagplantsoen vertrouwen hebben in en kennis hebben van de kwaliteit van het plantmateriaal dat ze kopen of verkopen.

Het huidige kwaliteitssysteem wordt voor alle partijen in de keten geoptimaliseerd, dus effectiever en efficiënter gemaakt. Aan de Green Deal zit het kennis- en communicatieproject ‘Verbetering kwaliteitsketen groenvoorzieningen’ gekoppeld dat door het ministerie van Economische Zaken wordt gefinancierd. Dit project voorziet in een studie en een communicatietraject. De studie moet de knelpunten in kaart brengen voor de productie, voorschrijving en toepassing van kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal en voor de transparantie van en het vertrouwen in de keten. Op basis van deze analyse moeten oplossingen aangedragen worden met als uiteindelijk doel het verhogen van het aandeel kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal en de transparantie van en het vertrouwen in de keten. Kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal wordt hierbij in deze studie opgevat als plantmateriaal dat voldoet aan de kwaliteitseisen NEN 7412 en van een herkomst is uit de Nederlandse rassenlijst.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen, Martijn Boosten en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Bosschap
periode van uitvoering: 2012 - 2013

Resultaten

Boek
bijeenkomsten
lineeal
  • "Gebruik goed plantmateriaal"
    september 2015
poster

Tags

label