De Nederlandse FSC-standaard moet worden herzien. Stichting Probos is gevraagd een eerste versie op te stellen voor de inbreng in de landentafel op basis van de internationale standaard (inclusief generieke indicatoren).

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): FSC Nederland
periode van uitvoering: 2014

Tags

label