Doel is de ontwikkeling en ingebruikname van een Europese marktplaats voor uiteenlopende biomassastromen, om de handel tussen vragers en aanbieders van biomassa te versterken op een regionale, nationale en internationale schaal.

Een afgeleide doestelling is het ontwikkelen van een Europees marktinformatiesysteem, die relevante marktinformatie bevat over de beschikbaarheid, kwaliteit, volumes, huidige bestemmingen en eindgebruik van een aantal biomassastromen die geschikt zijn voor energietoepassingen. De focus in deze studie op boshout, oud hout en resthout, die op dit moment de meest doorzichtige en de meest verhandelde biomassastromen zijn. Echter, de marktplaats zal zich niet beperken tot houtige biomassa, maar moet geleidelijk aan alle biomassa-stromen omvatten, met inbegrip van biomassa die beschikbaar komt bij kleinere leveranciers (bijvoorbeeld afgewerkte oliën en vetten, of residuen van de agrofood industrie). Dit segment van de biomassamarkt bedraagt ongeveer 50% van het totale potentiële aanbod en is een belangrijk aandachtspunt van de marktplaats.

Informatie

uitvoerder(s): Leen Kuiper, Nico Leek en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Europese Commissie – DG TREN en Novem
periode van uitvoering: 2003 - 2005

Tags

label