Slechts 55% van bij jaarlijkse bijgroei in het Nederlandse bos wordt geoogst. Probos is er voorstander van om te proberen de houtoogst iets te verhogen. En dat kan makkelijk binnen de randvoorwaarden van duurzaam bosbeheer.

Hout levert geld op waarmee het bosbeheer betaalbaar blijft. Bovendien kan het bijdragen aan de instandhouding van een gevarieerd bos met een grote biodiversiteit en streekeigen karakter.
Maar hoe krijg je dit voor elkaar? De bos- en houtsector zien het full-service concept als een goede manier om de oogst te vergroten. Het full-service concept houdt kortweg in dat je boseigenaren werk en zorgen uit handen neemt bij de oogst. De boseigenaar krijgt geld voor zijn hout, maar heeft er zelf geen werk aan.
Er zijn veel verschillende manieren om het full-service concept uit te werken en dit gebeurt in de praktijk ook. Voordeel hiervan is dat boseigenaren kunnen kiezen voor het concept dat hen aanspreekt.
In dit project gaat Stichting Probos samen met Parenco Hout BV het full-service concept uitwerken. Parenco Hout BV zal dit vervolgens gaan gebruiken. Het project wordt financieel ondersteunt door SenterNovem. Binnen het project zal veel promotie worden gemaakt voor het full-service concept, bijvoorbeeld door het schrijven van artikelen, het uitgeven van een brochure en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Deze promotie richt zich nadrukkelijk niet alleen op het uitgewerkte concept van Parenco Hout BV, maar op alle initiatieven op dit gebied. Zo kunnen ook andere aanbieders meeprofiteren.
Als (kleine) boseigenaren zich melden voor het full-service concept zal geprobeerd worden om buren ook te interesseren om ook hun bossen tegelijk te laten dunnen. Hierdoor kan veel efficiƫnter gewerkt worden en zijn de houtprijzen dus hoger. Wellicht kunnen zo structurele samenwerkingsverbanden opgestart worden.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): SenterNovem en Parenco Hout BV
periode van uitvoering: 2006 - 2007

Resultaten

verslag:

Tags

label