Op dit moment inventariseert Probos in opdracht van het ministerie van VROM de hoeveelheid duurzaam geproduceerde hout- en papierproducten. Het ministerie beschouwt deze inventarisatie als nulmeting om te weten hoeveel duurzaam geproduceerd hout in het jaar 2005 op de Nederlandse markt terecht is gekomen.

Daarbij gaat het in de eerste plaats om hout en papier dat met een certificaat op de markt is gebracht. Maar ook om producten waarvan aangetoond kan worden dat het hout, waarvan het product gemaakt is, afkomstig is uit duuurzaam beheerde, gecertificeerde bossen.
De inventarisatie richt zich primair op alle hout- en papierimporterende bedrijven en daarnaast op die bedrijven die Nederlands rondhout verwerken. Medio oktober rapporteert Probos aan VROM.

Informatie

uitvoerder(s): Nico Leek en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): ministerie van VROM
periode van uitvoering: 2005 - 2006

Resultaten

rapport:

Tags

label