Drie keer per jaar ontmoeten vertegenwoordigers van het bos- en houtbedrijfsleven ( o.a. Bosschap, AVIH, PHN, VVNH, Staatsbosbeheer, Unie van Bosgroepen) de beleidsmedewerkers van de ministeries van LNV, EZ, VROM en V&W.

In dit overleg stemmen beide partijen de aan de orde zijnde ontwikkelingen in de sector af, maken afspraken over noodzakelijk uit te voeren onderzoek en houden elkaar op de hoogte van acties en initiatieven in de nationale en internationale bos- en houtsector.
Probos coƶrdineert en organiseert de bijeenkomsten.

Informatie

periode van uitvoering: 2003 - 2007

Tags

label