Het bomen in het Nederlandse bos worden steeds dikker, terwijl de houtverwerkende industrie in toenemende mate moeite heeft om dikke stammen te verwerken. Probos is door het ministerie van LNV gevraagd een studie uit te voeren naar de achtergronden en ernst van het geconstateerde probleem en mogelijke oplossingen.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger, Annemieke Winterink, Mark Vonk en Nico Leek
opdrachtgever(s): LNV
periode van uitvoering: 2007

Resultaten

rapport:

Tags

label