In de Wieden en de Weerribben wordt de rietmat eens in de zoveel tijd afgeplagd worden om de biodiversiteit en de productiviteit van de rietlanden in stand te houden. De afgelopen jaren zijn veel rietlanden afgeplagd.

Hierbij zijn langgerekte rillen met plagsel ontstaan. Deze rillen zijn tot dusverre in het veld blijven liggen om daar te verteren. Er zijn tot op heden namelijk geen afzetmogelijkheid voor het plagsel en het is logistiek lastig het plagsel af te voeren naar depots. De rillen ter plaatse laten liggen is weliswaar de goedkoopste en minst energie intensieve maatregel, maar de rillen zijn ontsierend voor het landschap en het plagsel vormt een potentiële biomassabron die tot op heden onbenut blijft voor duurzame energieopwekking.

Een vooronderzoek, uitgevoerd door Stichting Probos in opdracht van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in 2004 laat zien dat de ambachtelijk verwerking van het rietplagsel tot geperste blokken (“turven”), een milieuvriendelijke manier is om het rietplagsel te verwerken tot een waardevolle grondstof. De turfblokken worden in het veld tot kleine torentjes opgestapeld om ze in de wind te laten drogen en na droging kunnen de turven met een platbodemvaartuig worden afgevoerd naar een berijdbare weg, Door het persen van de turven wordt het volume van het plagsel sterk gereduceerd waardoor het logistiek veel gemakkelijker wordt het plagsel af te voeren. Deze techniek grijpt terug op de tijd dat er turfgewonnen werd in dit gebied en biedt het de kans om deze activiteit weer terug te brengen in het landschap (cultuurhistorie). De “turven” kunnen in allerlei interessante toepassingen worden gebruikt; bijvoorbeeld: opstapelen tot muurtjes om een natuurlijke erfafscheiding te maken, afdekmateriaal voor vijverranden, streekeigen persblokken (briquetten) voor de open haard met afzet in de recreatiesector (vakantiewoningen) of grondstof voor bio-energiecentrales.

In dit project zal worden uitgezocht wat de beste manier is om deze turven te maken. Er zal in samenwerking met een machinebouwer een mobiele turfperser worden ontwikkeld. Deze machine zal in samenwerking met lokale riettelers in een praktijkproef worden ingezet in de rietlanden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Met de turven die hierbij worden gemaakt zal geprobeerd worden een financieel aantrekkelijke afzetmarkt te vinden in samenwerking met Staatsbosbeheer Dienstverlening.

Informatie

uitvoerder(s): Mark Vonk
opdrachtgever(s): Nationaal Park Weerribben-Wieden i.o., Provincie Overijssel, Leader+
periode van uitvoering: 2006 - 2008

Resultaten

rapporten:
in de pers:

Tags

label