Samen met Borgman Beheer Advies BV. brengt Probos het biomassapotentieel in de Provincie Belgisch Limburg in beeld. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Limburgs groen voor een groene economie’. Binnen het project wordt gebruik gemaakt van het biomassarekenmodel dat Probos voor Borgman heeft ontwikkeld.

Informatie

uitvoerder(s): Jan Oldenburger en Casper de Groot
opdrachtgever(s): Bionerga NV
periode van uitvoering: 2011

Tags

label