Door de WUR wordt een onderzoek uitgevoerd naar de huidige stand van kennis m.b.t. de praktijk en de risico's van genetisch gemodificeerde bomen (GMO) in opdracht van VROM, BGGO en COGEM. Stichting Probos heeft in het verleden twee maal onderzoek gedaan naar onderzoek naar en toepassing van GMO in de bossector.

De kwaliteit van zaad en plantsoen is één van de aandachtsgebieden van Probos. Met het oog op haar praktische inbreng is Probos gevraagd om zitting te nemen in de begeleidingsgroep van deze studie.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen
opdrachtgever(s): VROM, BGGO en COGEM
periode van uitvoering: 2011

Tags

label