Het Platform Hout Nederland (PHN) is een coalitie van marktpartijen uit de bos- en houtsector die hun gezamenlijke belangen behartigen, beleidsondersteuning geven en visies ontwikkelen over de positie van de Nederlandse houtverwerkende industrie en de Nederlandse houtvoorziening.

In het platform zitten vertegenwoordigers van o.a. de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, Staatsbosbeheer, Algemene Vereniging Inlands Hout, Grontmij, Energie-Ned, Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Federatie Particulier Grondbezit.
Het secretariaat van PHN is ondergebracht bij Probos.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel
opdrachtgever(s): PHN
periode van uitvoering:  1994 - 2016

Resultaten

in de pers:
boek:
artikelen:

Tags

label