Het ministerie van Verkeer & Waterstaat streeft in haar beleid naar het verminderen van het gebruikvan oppervlaktedelfstoffen. Eén van de gewenste ontwikkelingen is een grotere inzet vanhernieuwbare grondstoffen, waarbij vooral hout de meeste perspectieven biedt.Tegen deze achtergrond heeft DWW enkele producten ontwikkeld waarbij de hernieuwbaregrondstof hout op innovatieve wijze is toegepast in de wegenbouw.

In constructies van hout zijneen wegportaal, geleiderail, lantaarnpaal en verkeersbrug samen met het bedrijfsleven vormgegeven.In deze marktstudie zijn potenties en kansen voor het houten wegportaal en de houten geleiderail inkaart gebracht.

Informatie

uitvoerder(s): Nico Leek
opdrachtgever(s): RWS
periode van uitvoering: 2002

Resultaten

rapport:

Tags

label