De populier is ongetwijfeld één van de meest aangeplante boomsoorten in Nederland. Maar het is vooral de Euramerikaanse of Canadapopulier die veel is aangeplant.

De genetisch inheemse of autochtone zwarte populier (Populus nigra) daarentegen, is in aantal sterk achteruit gegaan en zelfs een zeer zeldzame soort geworden. Zwarte populier is een typische soort van het zachthoutooibos, naast schietwilg, katwilg en amandelwilg. Door natuurontwikkelingsprojecten langs grote rivieren en beken zal het ooibos nieuwe kansen krijgen, maar daar zijn dan wel zaadbronnen voor nodig. Het stuifmeel en de zaden van de zwarte populier leggen geen grote afstanden af, zodat er op zoveel mogelijk plekken zaadbronnen moeten zijn. Daarom heeft Probos in opdracht van Stichting Populier een aanplantproject opgezet en uitgevoerd in samenwerking met Bronnen voor nieuwe natuur, waarin boeren en buitenlui tegen een sterk gereduceerd tarief plantmateriaal konden kopen.
Uiteindelijk zijn in maart 2004 2600 zwarte populieren aangeplant op meer dan 100 locaties in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland. Deze drie provincies waren ook financier van dit project. De meeste populieren zijn terecht gekomen langs rivieren en grote beken; precies de plek waar ze van oorsprong ook thuishoren. Vandaar zullen ze over zo’n 10 jaar hun zaad verspreiden voor de spontane ontwikkeling van zachthoutooibos, dat overwegend langs rivieren en grote beken voorkomt.

Informatie

uitvoerder(s): Patrick Jansen en Mark van Benthem
opdrachtgever(s): Stichting Populier
periode van uitvoering: 2004

Tags

label