20 juni 2006

Stichting Probos is gevraagd als spreker op het World Mountainbike Conference die van 20-23 juni wordt gehouden in Whistler (Canada). Belangrijke onderwerpen van deze conferentie zijn het aanleggen van zorgeloze mountainbikeroutes en het opbouwen van een goede verstandhouding tussen mountainbikers en terreinbeheerders.

Probos is gevraagd vanwege haar voorlopersrol hierin in West-Europa en de door haar opgebouwde kennis op dit gebied. De situatie in Nederland wordt gezien als typerend voor drukbevolkte, welvarende gebieden met veel aandacht voor natuurbescherming.

Zie voor meer info: www.worldmountainbikeconference.com

Tags

label