downloaden

Fons Voncken en Jan Oldenburger, februari 2017

Een analyse met het oog op de toekomstige rondhoutverwerkingscapaciteit

De Nederlandse rondhoutzagerijen vormen een cruciale schakel in de Nederlandse houtketen. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van meer dan twee derde van het in Nederland verwerkte rondhout . Dat betreft ook nog eens het meest hoogwaardige sortiment (zaaghout). Indien zagerijen niet toekomstbestendig zijn of niet mee kunnen bewegen met de opwaardering, zijn de beleidsdoelen van de Nederlandse overheid lastig te realiseren. In directe zin zijn de lokale zagerijen van groot belang als afnemer van de Nederlandse boseigenaren en –beheerders. Het is de plek waar zij hun hout in de regel tegen de beste prijs kwijt kunnen. De vraag die hier daarom centraal gesteld wordt is hoe toekomstbestendig de Nederlandse rondhoutzagerijen zijn.

Tags