downloaden

Martijn Boosten, Casper de Groot, Annemieke Winterink & Jan Oldenburger, februari 2014

Bij de verwerking van rondhout, gezaagd hout en plaatmateriaal door houtzagerijen, timmerfabrieken, meubelmakers en emballagebedrijven komen aanzienlijke hoeveelheden resthout vrij. Daarnaast is er een grote stroom aan gebruikt hout dat vrijkomt aan het eind van de levenscyclus van een houten product, zoals bouw- en sloopafvalhout, hout van afgedankte houtenverpakkingen en hout van weggegooide meubels. Zowel resthout als gebruikt hout zijn belangrijke grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe houtproducten en de opwekking van duurzame energie. Vanuit de overheid en het bedrijfsleven is er behoefte aan een actueel inzicht in de markt van resthout en gebruikt hout. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL) en het Platform Hout in Nederland heeft Probos daarom de markt van resthout en gebruikt hout in 2012 in beeld gebracht.

Tags