Rapporten

downloaden

Jan Oldenburger, Annemieke Winterink en Casper de Groot, maart 2013 (uitgave januari 2014)

In het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 heeft de Rijksoverheid de ambitie gesteld dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moest zijn. Deze ambitie is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen, het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen en illegaal hout van de markt te weren.

Tags