Rapporten

downloaden

Martijn Boosten & Jan Oldenburger, december 2013

Tak- en tophout uit bos vormt een belangrijk nog vrijwel onbenut potentieel aan houtige biomassa voor energieopwekking. Om te zorgen dat in de toekomst meer tak- en tophout uit het Nederlandse bos kan worden ingezet voor de opwekking van duurzame energie is er inzicht nodig in de mogelijkheden voor oogst van deze biomassabron. De oogst dient enerzijds kostenefficiënt te gebeuren, zodat tak- en tophout kan concurreren met biomassa uit andere bronnen. Anderzijds moet de oogst op een verantwoorde manier plaatsvinden, zodat er geen onacceptabele effecten optreden op de biodiversiteit en de nutriëntenhuishouding van het bos.

Tags