Rapporten

downloaden

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, december 2012

Binnen het Agroconvenant Schoon & Zuinig heeft de NBLH-sector zich verbonden aan de doelstelling om in 2020 32 PJ biomassa aan de markt beschikbaar te stellen. Hiertoe moet er houtige en niet-houtige biomassa worden gemobiliseerd uit diverse bronnen, zoals bos, natuur, landschap, de houtketen en de keten van organische reststofverwerkers. In deze studie is aan de hand van een set indicatoren in beeld gebracht wat in 2011 de stand van zaken was met betrekking tot deze biomassamobilisatie. Daarbij is tevens gekeken wat de trends zijn in de afgelopen jaren. Deze resultaten zijn samengevat in tabel 2.16 (paragraaf 2.8).

Tags