Rapporten

downloaden

Jan Oldenburger, februari 2012

Sinds 1 juli 1962 wordt het Nederlandse bos beschermd door de Boswet. Doel van de wet is de oppervlakte bos in Nederland op peil te houden. Het is een eenvoudige wet die stelt dat wat bos is, bos moet blijven. De belangrijkste instrumenten in de wet om te zorgen dat het Nederlandse bosoppervlak op peil blijft zijn de herplantplicht, de meldplicht en het kapverbod.

Tags