Rapporten

downloaden

Martijn Boosten, Peter Burggraaff, Casper de Groot, Patrick Jansen, Jan Neefjes en Bernward Selter, december 2012

NABU-Naturschutzstation Niederrhein e.V. werkt samen met Regional Forstamt Niederrhein, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Huis Bergh aan het project ‘Speuren naar de bosgeschiedenis’1. In dit project zal de geschiedenis van de bosgebieden in de Euregio Rijn-Waal aan een breed publiek worden gepresenteerd door middel van onder meer brochures, wandel- en fietsroutes, een website en de restauratie van cultuurhistorische objecten. In het project zullen ook de boseigenaren worden voorgelicht over cultuurhistorische elementen in hun gebied en de mogelijkheden om deze elementen te benutten ter bevordering van de recreatieve en educatieve functie van het bos. Als basis voor deze activiteiten is een beschrijving van de bosgeschiedenis van de Euregio Rijn-Waal en de nog aanwezige cultuurhistorische objecten in de bosgebieden onontbeerlijk.

Tags