Rapporten

downloaden

Patrick Jansen, december 2012

Er is in Nederland niet of nauwelijks ervaring opgedaan met het gebruik en de aanplant van plugplantsoen. Het is goed te beseffen dat de hieronder beschreven conclusies en aanbevelingen vooral zijn gebaseerd op onderzoek en ervaringen in andere landen. Het is belangrijk om de komende tijd praktijkervaring op te doen met plugplantsoen. In sommige gevallen kan het de moeite lonen om dit wetenschappelijk te begeleiden, zodat de objectiviteit van de waarnemingen gewaarborgd wordt. Tot die tijd is het verstandig om op locaties met een sterk concurrerende vegetatie met enige terughoudendheid gebruik te maken van (klein) plugplantsoen.

Tags