Rapporten

downloaden

Patrick Jansen, januari 2010 (originele uitgave december 1999)

Opsnoeien wordt door boseigenaren en bosbeheerders over het algemeen als een zinvolle beheersmaatregel gezien, maar ze hebben twijfels over het rendement van de investering. Op dit moment zijn boseigenaren dan ook niet of nauwelijks bereid om hun bosopstanden op te snoeien. Ditzelfde probleem speelde in Nieuw Zeeland. Als (deel)oplossing is daar een succesvol certificeringssysteem voor opsnoeien ontwikkeld. Is dit ook een oplossing voor Nederland?

Tags