Rapporten

downloaden

Jan Oldenburger, Annemieke Winterink en Nico Leek, april 2010

Het Nederlands milieubeleid met betrekking tot hout is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen en het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen en het illegaal hout van de markt te weren. Daartoe richt het beleid zich specifiek op het stimuleren van duurzaam bosbeheer en het voorkomen van illegale houtkap en het duurzaam inkopen en aanbesteden van hout. Om de Nederlandse overheid in staat te stellen haar beleid te toetsen is het belangrijk dat in beeld wordt gebracht hoeveel legaal en duurzaam geproduceerd hout er in 2008 op de Nederlandse markt beschikbaar is. In opdracht van de ministeries van VROM en LNV heeft Probos daarom deze monitoring uitgevoerd.

Tags