Rapporten

downloaden

Martijn Boosten, mei 2010

In het Eperholt bevindt zich langs een deel van de Kamperweg een ondiepe greppel, waarvan het vermoeden bestaat dat dit een kielspit is waarmee een voormalige perceels- of eigendomsgrens werd gemarkeerd. In het Sprengenbos ligt ten noorden van de Bijsterbosweg een wal waarvan de oorsprong en vroegere functie onduidelijk is (Philipsen, pers. med.; Stork, pers. med.). Beide elementen liggen in de bossen van de gemeente Epe. De gemeente wil deze elementen behouden en waar nodig herstellen en beleefbaar maken. Hiervoor is echter nadere informatie nodig over de oorsprong en vroegere functie van deze elementen.

Tags