Rapporten

downloaden

Joop Spijker (Alterra) en Martijn Boosten, juni 2010

Biomassa is momenteel de belangrijkste duurzame ene rgiebron in Nederland. In 2009 was 3,95% van het totale energieverbruik in Ne derland duurzaam. Biomassa zorgde voor meer dan 60% van deze duurzame energie (CBS 2010) en is daarmee de belangrijkste bron voor duurzame energie. De nat ionale doelstelling voor het aandeel duurzame energie is met 20% ambitieus. Om d it doel te halen kan niet worden volstaan met alleen wind en zon. De komende jaren blijft biomassa, en met name hout, de belangrijkste bron voor duurzame ener gie.

Tags