Rapporten

downloaden

Martijn Boosten en Jan Oldenburger, september 2010

Probos heeft op verzoek van het LEI een quick scan uitgevoerd naar de markt van houtige biomassa in de Achterhoek. Deze quick scan maakt deel uit van een studie die het LEI uitvoert voor het project ‘Stoken op Streekhout’. In de quick scan is gekeken naar de huidige en potentiële marktvraag voor 'stookhout' in de Achterhoek en de marktontwikkelingen die van invloed zijn op prijs en aanbod van 'stookhout' in de Achterhoek.

Tags