Rapporten

downloaden

Martijn Boosten en Patrick Jansen, november 2010

De productie van de energiehoutpercelen verschilt sterk per locatie. Deze varieerde in 2005 tussen de 5 en 18 ton ds/ha/jaar met een gemiddelde van 10,3 ton ds/ha/jaar (Van Bussel, 2006). In 2007 is alleen perceel EC1 ‘Onder de Windmolens’ gemeten, omdat werd geconcludeerd dat alleen dit perceel geschikt was voor groei- en opbrengstmetingen. De productie in dit perceel was in 2007 met 10,31 ton ds/ha/jaar precies hetzelfde als in 2005. Wel was de spreiding in 2007 minder groot, namelijk tussen de 6 en 13 ton ds/ha/jaar.

Tags