Rapporten

downloaden

Martijn Boosten, juni 2008

Sinds de vorige meetronde in 2006 zijn er nauwelijks noemenswaardige verschuivingen in de groei- en ontwikkeling van de opstand opgetreden.

Tags