Rapporten

downloaden

Jan Oldenburger en Nico Leek,  december 2006

Om de Nederlandse overheid in staat te stellen haar beleid te toetsen is het belangrijk dat in beeld wordt gebracht hoeveel duurzaam geproduceerd hout er in 2005 op de Nederlandse markt beschikbaar is. In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos deze monitoring uitgevoerd.

Tags