Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de logistiek rondom de oogst, verwerking en levering van biomassa. Er wordt vaak snel overheen gepraat. Een veel gehoorde opmerking is: “Als de vraag er is dan komt de biomassa vanzelf.”

Biomassa Stroomlijn, Borgman Beheer Advies en Probos hebben dit gesignaleerd en brengen in dit project de knelpunten en kansen rondom de logistiek van de (houtige) biomassaketen (oogst, bundeling, verwerking, opslag en transport) in beeld. Hierbij staan de gebiedsgerichte benadering en de bijdrage die biomassa levert aan het behalen van de doelstellingen van de terreineigenaren (natuurontwikkeling, landschapsonderhoud, multifunctioneel bosbeheer) centraal.

Informatie

uitvoerder(s): Jaap van den Briel, Martijn Boosten en Jan Oldenburger
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2008

Resultaten

artikelen:
rapport:

Tags


label