Er zijn vele initiatieven voor bosuitbreiding, van kleine private initiatieven tot grote bedrijven die hun voetafdruk willen verkleinen. Het is noodzakelijk om al deze initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Een nationale bossenmakelaar kan hierin een rol spelen.

In dit project verkennen Probos en De Lynx in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV bij de stakeholders welke diensten een bossenmakelaar zou moeten leveren. Op basis daarvan worden een aantal scenario’s uitgewerkt over hoe een bossenmakelaar kan worden opgezet.

Uitgangspunt hierbij is de Nationale Bossenstrategie van 18 november 2020, met ambitie voor 37.000 hectare nieuw bos in 2030 en de realisatie van 50.000 hectare nieuwe landschapselementen en 25.000 hectare boslandbouw (agroforestry) in 2050. De focus ligt vooral op de 19.000 hectare buiten het NNN, omdat er geen financiering is voor deze opgave. De bossenmakelaar is een van de manieren om hier een oplossing voor te bieden.

Resultaten

Inmiddels is een rapport opgeleverd met inspirerende aanbevelingen voor de activiteiten van de Nationale Bossenmakelaar. Rapport  Veel informatie is tevens te vinden op de site van de Nationale Bossenmakelaar 

Informatie

uitvoerder(s): Anne Reichgelt, Gera op den Kelder en Sietze van Dijk (Stichting Probos), Rob Janmaat en Miranda Koffijberg ( Communicatiebureau de Lynx)
opdrachtgever(s): Ministerie van LNV
periode van uitvoering: 2021-2022

Tags


label