natuurlijkheid

Basiskwaliteit voor natuur in bossen (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Praktijktest verwijderen duizendknoop met grondzuiger (Rapporten > Rapporten: 2019)
Onderzoekers gaan Japanse duizendknoop te lijf met kokend water (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop met heet water gestart (Publicaties > In de Pers)
Recensie ‘Praktijkboek Bosbeheer (Publicaties > In de Pers)
Chemie-vrije bestrijding van Aziatische duizendknopen (Verslagen)
Lezing bestrijding van duizendknoop (Verslagen)
Lancering online beslisboom bestrijding duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Presentatie ‘Praktijkboek Bosbeheer’ (Publicaties > In de Pers)
Invasieve exoten: hype of terechte zorg? (Publicaties > In de Pers)
Bestrijden duizendknoop is maatwerk (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: Eindresultaten Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Publicaties > In de Pers)
Probos-rapport duizendknoop laat geen duidelijke 'beste methode' zien (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop: terreur in de tuin (Publicaties > In de Pers)
Bestrijding van Aziatische duizendknopen (Publicaties > Artikelen)
Bestrijding duizendknoop in Amersfoort (Publicaties > In de Pers)
Fallopia gaat niet meer weg (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef bestrijding Amerikaanse eik (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Dé bestrijdingsmethode nog niet gevonden (Publicaties > In de Pers)
Varkens inzetten tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Varkentjes in Oosterbeek eten eindelijk woekerplant weg (Publicaties > In de Pers)
Varkens als wapen tegen onkruid (Publicaties > In de Pers)
Duizendknoop steekt weer de kop op (Bosberichten > Bosberichten: 2015)
Strijd tegen duizendknoop: Invasie exoot nauwelijks te stuiten (Publicaties > In de Pers)
Praktijkproef Bestrijding Duizendknoop (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Duizendknoop wil niet wijken (Publicaties > In de Pers)
Vijf vragen over 'De onuitroeibare duizendknoop' (Publicaties > In de Pers)
Bosbeheer en biodiversiteit (Boeken > Praktijkboeken)
Verkenning praktijkproef Duizendknoop (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Ongenode gasten in het landschap (Publicaties > Artikelen)
Invasieve groene gasten, hoe gaan we ermee om? (Publicaties > Artikelen)
Boswachters op oorlogspad tegen buitenlandse bezetters (Publicaties > In de Pers)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Verslagen)
De bestrijding van invasieve uitheemse plantensoorten (Rapporten > Rapporten: 2011)
Invasieve plantensoorten; handreikingen voor het beheer (Boeken > Praktijkgidsen)
Bestrijding invasieve soorten (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)
Boekbespreking 'Bosbeheer en biodiversiteit' (Publicaties > In de Pers)
Een nieuw boek voor de Nederlandse bosbouwbibliotheek, De presentatie van Bosbeheer en biodiversiteit (Publicaties > In de Pers)
Boek ‘Bosbeheer en biodiversiteit; suggesties voor het beheer’ (Verslagen)
publieksexcursie ‘Historische boselementen in het Ketelwald’ (Verslagen)
Voorlichtingsbijeenkomsten 'Bosbeheer & Biodiversiteit' (Verslagen)
Bosbeheer en biodiversiteit (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)