biomassalogistiek

Klimaatslim landschapsbeheer Noord-Brabant en Limburg (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Onderzoek naar het potentieel van chips en shreds in de provincie Utrecht (Projecten > Gegevensvoorziening)
Lokale biomassaketens en de rol van gemeenten (Bosberichten > Bosberichten: 2018)
Wat maakt lokale biomassaketens succesvol? (Publicaties > Artikelen)
Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (video fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (radio fragment) (Publicaties > In de Pers)
Vraag naar biomassa stijgt: speciaal energiebos in Wesepe wordt geoogst (artikel) (Publicaties > In de Pers)
Ontwikkeling infographics houtige biomassa (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Symposium Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie (Verslagen)
Studiemiddagen inzet houtige biomassa veehouderij (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Excursie Hakhoutbeheer op omgekeerde rabatten (Verslagen)
Biomassateelt in water- en veengebieden II (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wilgenplantage De Eendracht (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Elzenhakhout op omgekeerde rabatten (Projecten > Innovaties in beheer en ondersteunen van organisaties)