biobased

Beperkte beschikbaarheid houtige biomassa voor duurzame energie (Publicaties > In de Pers)
Aanbod van biomassa uit landschapsbeheer dreigt krap te worden (Publicaties > In de Pers)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (notenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (biomassateelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (populierenteelt) (Verslagen)
excursie agroforestry in kippenuitlopen (fruitteelt) (Verslagen)
Verantwoorde inzet biomassa in warmteplannen gemeenten Gelderland (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Wateren van hout (Projecten > Duurzame ketens)
Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050 (Rapporten > Rapporten: 2018)
Agroforestry in kippenuitlopen (Projecten > Bosuitbreiding)
Ontwikkelen infographics biomassa-issues (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Teelt van houtige biomassa restgronden Lelystad (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Beschikbaarheid houtige biomassa in Nederland 2030 en 2050 (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Gemeenten bevorderen regionale biomassaketens (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)
Demonstratie- en onderzoeksproject biomassateelt voor stalstrooisel en een betere bodem (Projecten > Duurzame mobilisatie en benutting van biomassa)